Obsah

Když se roku 992 vracel biskup Vojtěch z Říma do Prahy, zabloudil v hlubokých lesích nad osamělým Kúnovým dvorem, pozdějším Kounovem. Několik dní se marně pokoušel najít cestu ven, až přišel na lesní mýtinu, kde stádo hubených ovcí spásalo zcela uschlou trávu. Opodál pod stromy seděli zkroušení pastýři, zmoženi strašlivým horkem., které už měsíce mořilo lidi a zvířata. Biskup požádal pastýře, aby mu ukázali cestu ku Praze a vyvedli jej z lesa. Ještě než se Vojtěch s pastýři rozloučil, poprosil o hlt vody, aby uhasil žízeň. Džbánky pastýřů však byly už prázdné, a tak ukázali vzhůru do kamenité stráně, kde byla jediná studánka v okolí. V ní však Vojtěch místo čistého pramene našel jen louži bahnité vody. Pastýři jen pokrčili rameny a mlčky vzhlédli k vyprahlému nebi.

sv. Vojtěch

Biskup, dojatý smutným pohledem ubohých lidí, povzbudil pastýře několika slovy naděje, vystoupil na blízký kámen, sepjal ruce k modlitbě a prosil o déšť. Pastýři poklekli kolem kamene a prosili s ním. Brzy v dálce zahřmělo, nebe potemnělo těžkými mraky a dolů se v dlouhých provazcích spustil životodárný déšť.

Od té doby vděční lidé putovali na místo, kde biskup Vojtěch vykonal zázrak a když roku 997 zemřel mučednickou smrtí ( byl zavražděn 23. dubna 997 při misijní cestě mezi pohanské Prusy ) a dva roky poté byl prohlášen svatým, postavili vedle studánky kapli k jeho poctě. Kámen, na němž při modlitbě stál, a do nějž se otiskly obrysy biskupových nohou vložili pod oltář.

Tak vypráví pověst o původu poutní kaple svatého Vojtěcha, která stojí pod jižní hranou Roviny asi jeden kilometr západně od kamenných řad. Dnešní barokní podobu dala kapli přestavba na přelomu 17. a 18. století, o stáří předchozí stavby nejsou spolehlivé doklady. Podle některých názorů byl původní kostelík stavbou vesnice Krchleby, zpustošené v roce 1318. Interiér kaple není přístupný, restaurovaný oltář s obrazem svatého Vojtěcha z roku 1883 je k vidění v novogotickém chrámu svatého Bartoloměje v Rakovníku. Studánka u kaple zanikla.

více informací -

http://www.obec-kounov.cz/kaple-sv-vojtecha/

sv. Vojtěch

 

 

29. 9. 2022

Sběr a odvoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu

AktualityZobrazit více

26. 9. 2022

Změna provozní doby jednota COOP Krupá

AktualityZobrazit více

24. 9. - 10. 10. 2022

Oznámení o výsledku voleb do zastupitelstva obce Krupá 2022

Úřední deskaZobrazit více

23. 9. 2022

Motocross závody

AktualityZobrazit více

20. 9. - 6. 10. 2022

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Úřední deskaZobrazit více